KIYMETLİ SÖZLER

Not: Burada tam doğruyu ifade etmeyen sözler olabilir.

 

1.

Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu.

Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım. Hz. Ebû Bekir (ra)

 

2.

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hz. Ömer (ra)

 

3.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hz. Ömer (ra)

 

4.

Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hz. Osman (ra)

 

5.

Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan, lüzumlu şeyleri kaçırır. Hz. Ali (ra)

 

6.

Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hz. Ali (ra)

 

7.

Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hz. Ali (ra)

 

8.

Edep aklın suretidir. Hz. Ali (ra)

 

9.

İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hz. Ali (ra)

 

10.

Akıl tamam olunca, söz azalır. Hz. Ali (ra)

 

11.

Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hz. Ali (ra)

 

12.

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hz. Ali (ra)

 

13.

Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur.

Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî (ra)

 

14.

Ashâb-ı kirâm, sadece sohbet (vaaz) ile nihayetsiz kemâlata vasıl oldular. İmâm-ı Rabbânî (ra)

 

15.

Eflatun, felsefecilerin reisidir.

Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi.

Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur.

Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî (ra)

 

16.

Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu (ks)

 

17.

Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr (ra)

 

18.

Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî (ra)

 

19.

İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî (ra)

 

20.

İlim gıda gibidir.

Ona her zaman ihtiyaç vardır.

Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî (ra)

 

21.

Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma!

Kalp kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî (ra)

 

22.

Allahın kitabından ve Resûlullahın hadislerinden sonra, İslâm kitaplarının en üstünü, en faydalısı İmam-ı Rabbânî’nin Mektûbât kitabıdır.

Mektûbât’ta bildirilen tasavvuftan, tarikattan ve hakiki mürşitlerden şimdi hiç kalmadı.

Bizler, Mektûbâttaki ince bilgileri, marifetleri anlayamayız.  Abdülhakîm Efendi

 

23.

İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur.  Ebu-l Vefâ (ra)

 

24.

Üç şey kalbi öldürür:

Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad (ra)

 

25.

Dünya üç gündür: dün, bugün ve yarın.

Dün geçti.

Yarının geleceği belli değil.

Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî (ra)

 

26.

Dertsiz Adam derssiz adamdır.

 

27.

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir.  İmamı Gazali (ra)

 

28.

Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam (ra)

 

29.

Define ile yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi (ra)

 

30.

Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. Mevlânâ Alâeddin Âbizi

 

31.

Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî

 

32.

Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı;
Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr :
Muhabbetin şartı bu mudur, utan yaptığından!
Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ

 

33.

Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489

 

34.

Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
Bir veliye bende olmak Cümleden âlâ imiş! Yavuz Sultan Selim

 

35.

İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! Yunus Emre

 

36.

Neyleyeyim dünyayı
Bana Allah'ım gerek.
Gerekmez masivayı
Bana Allah'ım gerek.

Ehli dünya dünyada
Ehli ukba ukbada
Her biri bir sevdada
Bana Allah'ım gerek.

 

Dertli dermanın ister
Kullar sultanın ister
Âşık cananın ister
Bana Allah'ım gerek.

 

Bülbül güle karşı zar
Pervaneyi yakmış nar
Her kulun bir derdi var
Bana Allah'ım gerek.

 

Beyhude hevayı ko
Hakkı bula gör ya hu
Hüdayi'nin sözü bu
Bana Allah'ım gerek. Aziz Mahmut Hüdai

 

37.

Ölümü gerçekten tanımış bir kimseye, dünya belâ ve musibetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir.  Ka’b-ül-Ahbâr (ra)

 

38.

Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani (ra)

 

39.

İki tur insan daima açtır.

Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat Stevens

 

40.

Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.

 

41.

Sözü dost, özü düşmandan usandım.
Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
Herkesin kahrı çekilir ama
Ben davasız Müslüman'dan usandım.

 

42.

Kaynaklara benzeriz, çıkar topraktan 
Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan 
Düzlüklere indikçe, akıp sessizce
Tekrar döneriz toprağa, bir çatlaktan

 

43.

Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

 

44.

Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette

 

45.

Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır:

Can sıkıntısı,

Kötü alışkanlıklar,

Yoksulluk. Voltaire

 

46.

Bir pîre demişler ki, evlen!

Demiş : 
Ben daha bulûğa ermedim! 
İnsan veliliğe erince baliğ olur; 
Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»

 

47.

Gezdim Halep ile Şam’ı
Eyledim ilmi talep
Meğer ilim bir hiç imiş
İllâ edep illâ edep.

 

48.

Bize bir nazar oldu
Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa azar azar oldu!

 

49.

İnsanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız.

O kuş imanlarıdır

 

50.

Amelde yüsr itikadda yakin.

 

51.

Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi? Tolstoy

 

52.

Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa

 

53.

Dahi bir fesat koptu cihanda
Heva-i nefse düştü nâs bu anda
Eğer alim eğer abid bu şanda
Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
Cemali ba kemaleh seyr idelim. İsmet Garibullah (ra) Risale-i Kudsiye

 

54.

Dost istersen ALLAH yeter 
Yaren istersen KUR'AN yeter 
Mal istersen KANAAT yeter 
Düşman istersen NEFİS yeter 
Nasihat istersen ÖLÜM yeter

 

55.

Bu gününü düşünme
Dün geçti, Yarın var mı?

Gençliğine Güvenme!
Ölen hep ihtiyar mı?

Ya İslam`da erirsin
Ya inkarda çürürsün

Yol Mezarda bitmiyor
Girdiğinde görürsün  Ebû Tûrab (ra)

 

56.

Hani nerede?
Gönüllerden kubbelere,
Kubbelerden gönüllere
Gürül gürül akan Kur'an sesleri?
Kur'an sesleri dindirilmiş,
Müslümanlar sindirilmiş!
Allah-Muhammed-Hülafa-i Raşidinin
İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!...
Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,
Kimin elidir?!
Söyle Ayasofya, söyle.
Seni puthane yapan hangi delidir? Osman Yüksel Serdengeçti

 

57.

"Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." Albert Einstein

 

58.

"Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar." Albert Einstein

 

59.

"Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır." Albert Einstein

 

60.

Bu müziğin dışındaki insanlar Rock'n Roll müzisyenlerini ve dinleyicilerini hafif kaçık olarak nitelendirir.

Bu aslında pek de yanlış değil.

Bütün Rock grupları ve sadık hayranları hassas ve tüm olup bitenleri sorgulayan hisli bir yapıya sahip oldukları için çabuk kafayı sıyırırlar." Ronnie James Dio

 

61.

İnsan inanır ve  inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir!

 

62.

Ağlayım ki gözyaşlarım kalbimi yumuşatsın.

 

63.

Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer.

 

64.

Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot

 

65.

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne

 

66.

Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin, varlığımızın iki önemli unsurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım.

Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için, varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield

 

67.

İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik ER kişinin kârı.