Birinci Kırklar Serisi 6. Kitap - İki Edip - Hasan Feyzi Yüreğil ve Halil İbrahim Çöllüoğlu - Ahmet Özer  www.mescere.net

1-Önsöz

2-Takdim

3-Hasan Feyzi Yüreğil

4-Mezar Taşı

5-Denizli’den Mehmet Taşdelen Anlatıyor

6-Hasan Feyzi’ye Göre Üstad

7-Bu Mektup Üzerine

8-Yolculuktan Tükenmez Bir Varlığa

9-Takriz

10-Üstad Bediüzzaman’ın Hasan Feyzi’si

11-Üstadımızın Hasan Feyzi İçin Yazdıkları: Denizli’nin Hüsrev’i

12-Mehmet Feyzi…

13-Ebede Kadar Onların Bu İyiliklerini Unutmayınız

14-Hazin Vedaname

15-Dördüncü Şehname Hafız Ali’nin Tam Bir Varisi

16-Ey Sevgili Üstadımız

17-İki Tarifname

18-Ehemmiyetli Kardeşlerimiz

19-Onun Bedeline Manevi Bir Fedakarlık

20-Zülcenaheyn (İki Kanatlı)

21-Denizli’nin Bir Manevi Kahramanı

22-Birisi Bir Kahraman Aldı

23-Hasan Feyzi Gibi Hasan Feyzi Sisteminde Talebeleri

24-Beyanlar

25-Ayrılık Şiiri

26-Tefekkür Şiiri

27-Methiye

28-Derin Bir İlim ve Parlak Bir İmanla Yazılan Şiir

29-Mübarek Üstadım, Efendim

30-Halil İbrahim’in Sisteminde

31-Parlak ve Edibane

32-Bir Şakird Ruhu

33-O Kasaba Onunla İftihar Etmeli

34-Sen Benim Mektubumsun

35-Hüsn-ü Misal

36-Kuddüs Kuşu

37-Tebrik

38-Bir Emare Olabilir

39-Teşvik Vesileleri

40-Kısa, Fakat Güzel

41-Hazin Bir Mersiye

42-Hazin Vedanameler

43-Nedendir?

44-Şimdilik Geri Kaldı

45-Son Menzili Sizin Reyinize Bırakıyorum

46-Risale-i Nur’a Hitap

47-Milaslı Halil İbrahim Çöllüoğlu’nun Denizli Müdafaaları

48-Halil İbrahim’in Risale-i Nur’a Hitaben Yazdığı Bir Fıkradır

49-Hasan Feyzi Vazifesini Yaptı

50-Bir Demet Şiir

51-Halil İbrahim’in Manzumesidir

52-Halil İbrahim’in Manzumesinin Nesir Hali