www.mescere.net

Kuantum düşüncede İslami motifler

Açıklık – iki yüzlülük
Akışa uymak - direnmek
Anda yaşama – gelecek ve geçmiş kaygısı
Anlayış – öfke, kin
Bağışlama – yargılama
Barışçılık – çatışma eğilimi
Birleştiricilik – ayrımcılık
Bolluk bilinci – yokluk bilinci
Çözüm odaklılık – sorun odaklılık
Esneklik – katılık
Geçirgen – kırılgan, kırıcı
Gerçeği sevmek – yalan tutkusu
Güven – korku
Huzur – kaygı
İlke merkezli – ego merkezli
Kazanmak, kazanmak, kazanmak, kaybetmek
Memnuniyet – tatminsizlik
Neşe, coşku – keder, çöküntü
Objektif bakış – çarpıtma
Olmak – sahip olmak
Öz bilinç – ego bilinç
Özgür bırakma – yönlendirme
Seçim özgürlüğü – kadercilik
Tevazu – gurur
Yaratıcı düşünme – tekrarlama