www.mescere.net

 

Alay denen zulüm - Harun Yahya

Giriş
Alay etmenin kaynağı kibirdir
Cahiliye toplumunda alaycılık
Günlük hayatta cahiliye zulmü: alaycılık
Kur’an’da alaycılık yasaklanır
İnkarcılar dine karşı da alaycı yaklaşırlar
Allah’ın ayetlerini kavrayamamaları
İbadetlere alaycı yaklaşmaları
Yeniden dirilişi inkar etmeleri
İnkarcılar, müminlerle alay etme yanılgısına düşerler
İnkarcılar öncelikle peygamberleri hedef alırlar
Allah’ın seçtiği elçiyi beğenmemeleri
Elçinin ve müminlerin Kur’an ahlakına uymalarıyla alay etmeleri
Elçinin yaptıklarıyla alay ederler
Mucize isteyerek zorluk çıkarmaları
İnkarcıların alaylarına sabretmek müminler için şereftir
Allah, inkarcıları dünyada küçük duruma düşürür
Alaycılığın sonuyla ilgili Kur’an’dan örnekler
İnkarcıların gaflette oldukları büyük gerçek
Alaycı insanların ahirette görecekleri karşılık
Müminler de ahirette alaycılarla alay edeceklerdir
Sonuç