www.mescere.net

 

50 maddede evrim teorisinin çöküşü - Harun Yahya

1- Evrim teorisi, tesadüfleri yaratıcı bir ilah olarak görür
2- Doğal seleksiyon, canlılardaki karmaşık yapıların nasıl oluştuğunu açıklayamaz
3- Sanayi devrimi güveleri doğal seleksiyonla evrime delil değildir
4- Deprem, bir şehri nasıl geliştiremezse, mutasyonlar da canlıları geliştiremez
5- Hayat hayattan gelir
6-Ara geçiş canlılarına fosil kayıtlarında rastlanmamıştır
7- Canlı grupları yeryüzünde aniden ve aynı anda ortaya çıkmıştır
8- Canlı türleri yüz milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramamaktadırlar
9- Evrimcileri hayal kırıklığına uğratan balık: Cœlecanth
10- Kuş kanatları tesadüflerin eseri değildir
11- Archaeoptryx, sürüngenlerle kuşlar arasındaki kayıp halka değildir
12- Ünlü “atın evrimi” senaryosu fosil kayıtları tarafından yalanlanmaktadır
13- Evrimcilerin maymun adam hikayeleri hiçbir delile dayanmamaktadır
14- %99 maymun-insan benzerliği iddiası bir aldatmacadan ibarettir
15- İnsan bilincinin kaynağı evrim değil yaradılıştır
16- canlılarda körelmiş organ olduğu iddiası doğru değildir
17- Proteinlerin tesadüfen oluşması kesinlikle imkansızdır
18- Cansız moleküllerin tesadüfen bir araya gelmesi canlılığı açıklayamaz
19- Hücre, büyük bir şehirden daha komplekstir
20- Hücre yapılarındaki tasarım, evrim teorisinin geçersizliğini gösterir
21- Canlılık uzaydan geldi iddiası hayal ürünüdür
22- Hayatın ilkel dünyada tesadüfen oluşabileceği ispatlanmıştır yalanı
23- Evrim teorisi, proteinlerin yeteneklerinin nasıl oluştuğunu asla açıklayamaz
24- Vücudumuzda bir enerji santrali kurmayı şuursuz atomlar mı düşünüp tasarlamış?
25- DNA’daki 25 ciltlik ansiklopedi dolusu bilgi tesadüfen ortaya çıkamaz
26- Farklı canlı türleri, nasıl farklı DNA’lara sahip olmuştur?
27- Genlerdeki hiyerarşik düzenin kurucusu kimdir?
28- Evrimcilerin içinde bulundukları çıkmazı gösteren bir örnek
29- Evrim teorisi, canlılardaki bilinçli tasarımı açıklayamaz
30- Canlılardaki indirgenemez kompleks yapılar evrim teorisine meydan okuyor
31- İnsan gözü en gelişmiş kameradan çok daha kompleks ve kusursuzdur
32- İnsan beyni karmaşık ve üstün bir organizasyona sahiptir
33- Evrimcileri çaresiz bırakan bakteri kamçısı
34- Hafıza ve laboratuar sahibi savunma sistemi
35- Bir heykeltıraş gibi çalışan kemik hücreleri, tesadüflerin eseri değildir
36- Kanın pıhtılaşmasındaki mucize
37- Tek bir molekülün özellikleri dahi evrim teorisini çürütmek için yeterlidir
38- Yararlı ve zararlı maddeleri birbirinden ayırt edebilen kan hücreleri
39- Böbreklerin seçiciliği tesadüflerin eseri değildir
40- Böbreklerin tesadüfen oluştuklarını iddia etmek büyük bir hatadır
41- Kemik hücrelerinin kalsiyum yakalama yeteneği tesadüfen oluşamaz
42- Midedeki kusursuz tasarım
43- Evrim teorisinin açmazlarından biri: bilgi teorisi
44- İnsan embriyosunda solungaçlar vardır yalanı
45- Moleküler kıyaslamalar, evrim teorisine delil oluşturmamaktadır
46- Bakterilerin antibiyotik direnci evrime delil değildir
47- Allah, canlılığı evrimle yaratmamıştır
48- Varyasyonlar evrimin delili değildir
49- Davranışların kökeni evrim değildir
50- Darwinizm 20. yüzyıla felaket getiren ideolojilerin temelidir
Sonuç