www.mescere.net

 

20 Soruda evrim teorisinin çöküşü - Harun Yahya

Giriş
1- Evrim teorisi neden bilimsel ve geçerli bir teori değildir?
2- Evrim teorisinin çürütülmesi, yaradılışın doğruluğunu nasıl gösterir?
Kamriyen devri, evrim teorisini yıkmak için yeterlidir
3- İnsana ait bulgular ne kadar eskiye gider? Bunlar neden evrimi desteklemez?
İnsanla ilgili kalıntıların önemi
4- Evrim teorisi neden biyolojinin temeli değildir?
5- Farklı ırkların varlığı, neden evrim teorisine delil oluşturmaz?
6- Maymun ve insan genomunun %99 oranında benzeştiği iddiası delil midir?
İnsan DNA’sı, solucan, sinek ve tavuğa da benzemektedir
Benzerlikler neden evrime delil olmaz?
Benzerliklerin nedeni “ortak yaradılış”
7- Dinozorların kuşlara dönüştüğü iddiası neden bilim dışı bir masaldır?
Archæopteryx yanılgısı
Archæopteryx’in anatomisi ve evrimcileri hatası
Archæopteryx efsanesinin sonu: Lonqisquama
Evrimcilerden sahte dino-kuş resimleri
8- İnsan embriyosundaki solungaçlar hurafesi hangi bilimsel sahtekarlıktır?
Haeckel’in rekapitülasyon hurafesi
Haeckel’in çizim sahtekarlığı
9- Klonlamayı evrim teorisinin delili olarak sunmak, neden büyük bir aldatmacadır?
Canlıların kopyalanması ne denmek?
Neden evrimle ilgisi yok?
Kopyalama hakkında diğer yanlış anlamalar
10- Canlılık neden uzaydan gelmiş olamaz?
Bilimsel tutarlılık
Uzaylılar tezinin arka planı
11- Dünyanın yaşının 4 milyar yıl olması, neden evrim teorisini desteklemez?
12- 20 yaş dişi neden evrim teorisinin delili olamaz?
13- En eski canlıların kompleks yapıları evrim teorisini nasıl çürütür?
İlkelden komplekse dönüşüm sıralaması hayaldir
Canlılar, kendileri için en uygun zamanda yaratılmışlardır
14- Evrimi reddetmek, neden gelişme ve ilerlemeyi reddetmek gibi gösteriliyor?
Bilimde ilerlemenin öncüleri, yaradılış gerçeğini savunan bilim adamlarıdır
15- Allah, canlıları evrimle yaratmış olabilir düşüncesi neden hatalıdır?
16- Evrim, belki de gelecekte doğrulanabilir düşüncesi neden yanlıştır?
17- Kurbağa gibi suda ve karada yaşayabilen canlılar niçin evrime delil olamaz?
Metamorfoz bir yaratılış delilidir
18- DNA’nın tesadüfle açıklanması neden imkansızdır?
19- Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması neden evrim örneği değildir?
Böceklerde DDT bağışıklığı
20- Yaradılış ve bilim arasında nasıl bir bağlantı vardır?
Maddeyi incelemek, materyalist olmak değildir
Bilim, materyalizmi çürütmüştür
Notlar